Registratienummer:

REG NL 128059/UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

duif-2

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per dosis van 0,3 ml:

Werkzame bestanddelen:
Duivenrotavirus, geïnactiveerd, stam Ro/D ≥ 52,2 EU*
Duivenparamyxovirus type 1 (PPMV1), geïnactiveerd, stam 988M≥ 6,47 log2 HI**

* ELISA-eenheden in kippen
** Inhibitie van hemagglutinatie in kippen

Adjuvantia:
Paraffineolie 156,9 mg
Sorbitaanoleaat 15,8 mg
Polysorbaat 80 5,7 mg

Hulpstoffen:
Thiomersal max. 0,036 mg

Wachttijden

Duif: 0 dg

Indicaties

Duif:

Voor actieve immunisatie van duiven vanaf de 4e levensweek:

 • om de frequentie en de ernst van klinische verschijnselen, macroscopisch zichtbare laesies en virale uitscheiding veroorzaakt door rotavirus groep A, genotype G18P[17] (PiRV) te verminderen;
 • om de mortaliteit, frequentie en ernst van de klinische verschijnselen veroorzaakt door het paramyxovirus type 1 (PMV1) te verminderen.

Aanvang van de immuniteit: 2 weken na voltooiing van het basisvaccinatieschema.
Duur van de immuniteit: 8 maanden (PiRV) / 9 maanden (PMV1) na voltooiing van het basisvaccinatieschema (bewezen door middel van een challengeinfectie).

In veldstudies werd geconstateerd dat de gehalten aan antilichamen vergelijkbaar waren met de gehalten die door de challenge-infectie werden aangetoond, zelfs een jaar na de laatste injectie.

Overige details

 • Verpakking

  Injectieflacon met 50 doses

 • Farmaceutische vorm

  Emulsie voor injectie.
  Een witte emulsie met een eenvoudige te schudden sediment.

 • Dosering

  Duif:

  Per dosis: 0,3 ml
  Dien intramusculair in de dijspier toe.

  Basisvaccinatieschema:
  Eerste dosis: vanaf de leeftijd van 4 weken.
  Tweede dosis: 3 weken later.

  Hervaccinatie:
  Dien één dosis uiterlijk één jaar na de laatste injectie toe.

  In koppels met een hoge infectiedruk van PiRV en/of PMV1 is het aan te raden de duiven elke 8 à 9 maanden na de laatste injectie opnieuw te vaccineren.

 • Contra-indicaties

  Geen.

 • Bijwerkingen

  Milde apathie die een dag na de vaccinatie optreedt en pijn van de injectieplaats onmiddellijk na de injectie (zonder begeleidende zwelling), die meestal niet langer dan 1 dag na de vaccinatie aanhoudt, komen vaak voor.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren in een koelkast (2 °C – 8 °C).
  Beschermen tegen bevriezing. Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid na eerste opening: 8 uur.

 • Registratiehouder

  Pharmagal Bio, spol s.r.o.