Registratienummer:

REG NL 128059/UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

duif-2

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per dosis van 0,3 ml:

Werkzame bestanddelen:
Duivenrotavirus, geïnactiveerd, stam Ro/D ≥ 52,2 EU*
Duivenparamyxovirus type 1 (PPMV1), geïnactiveerd, stam 988M≥ 6,47 log2 HI**

* ELISA-eenheden in kippen
** Inhibitie van hemagglutinatie in kippen

Adjuvantia:
Paraffineolie 156,9 mg
Sorbitaanoleaat 15,8 mg
Polysorbaat 80 5,7 mg

Hulpstoffen:
Thiomersal max. 0,036 mg

Wachttijden

Duif: 0 dg

Indicaties

Duif:

Voor actieve immunisatie van duiven vanaf de 4e levensweek:

 • om de frequentie en de ernst van klinische verschijnselen, macroscopisch zichtbare laesies en virale uitscheiding veroorzaakt door rotavirus groep A, genotype G18P[17] (PiRV) te verminderen;
 • om de mortaliteit, frequentie en ernst van de klinische verschijnselen veroorzaakt door het paramyxovirus type 1 (PMV1) te verminderen.

Aanvang van de immuniteit: 2 weken na voltooiing van het basisvaccinatieschema.
Duur van de immuniteit: 8 maanden (PiRV) / 9 maanden (PMV1) na voltooiing van het basisvaccinatieschema (bewezen door middel van een challengeinfectie).

In veldstudies werd geconstateerd dat de gehalten aan antilichamen vergelijkbaar waren met de gehalten die door de challenge-infectie werden aangetoond, zelfs een jaar na de laatste injectie.

Overige details

 • Verpakking

  Injectieflacon met 50 doses

 • Farmaceutische vorm

  Emulsie voor injectie.
  Een witte emulsie met een eenvoudige te schudden sediment.

 • Dosering

  Duif:

  Per dosis: 0,3 ml
  Dien intramusculair in de dijspier toe.

  Basisvaccinatieschema:
  Eerste dosis: vanaf de leeftijd van 4 weken.
  Tweede dosis: 3 weken later.

  Hervaccinatie:
  Dien één dosis uiterlijk één jaar na de laatste injectie toe.

  In koppels met een hoge infectiedruk van PiRV en/of PMV1 is het aan te raden de duiven elke 8 à 9 maanden na de laatste injectie opnieuw te vaccineren.

 • Contra-indicaties

  Geen.

 • Bijwerkingen

  Milde apathie die een dag na de vaccinatie optreedt en pijn van de injectieplaats onmiddellijk na de injectie (zonder begeleidende zwelling), die meestal niet langer dan 1 dag na de vaccinatie aanhoudt, komen vaak voor.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren in een koelkast (2 °C – 8 °C).
  Beschermen tegen bevriezing. Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheid na eerste opening: 8 uur.

 • Registratiehouder

  Pharmagal Bio, spol s.r.o.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Vaccineer alleen gezonde dieren.

Het moment van vaccinatie en de hervaccinatie moet gebaseerd zijn op een baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts, waarbij rekening wordt gehouden met de prevalentie van specifieke ziekten op het bedrijf en de perioden met het hoogste risico van ziekteoverdracht (d.w.z. het begin van het vliegseizoen, het tentoonstellingsseizoen en/of het fokseizoen). In een veldstudie bleek de aanwezigheid van maternale antilichamen tegen PiRV geen negatief effect te hebben op de ontwikkeling van de antilichaamrespons na de vaccinatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Voor de persoon die het diergeneesmiddel toedient:
Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele (zelf)injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen kan dit in zeldzame gevallen leiden tot verlies van de betrokken vinger. Raadpleeg in geval van accidentele injectie onmiddellijk een arts, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid miniem is. Zorg ervoor dat u de bijsluiter bij u heeft. Consulteer opnieuw een arts, als de pijn meer dan 12 uur na het eerste medisch onderzoek aanhoudt.

Voor de arts:
Dit diergeneesmiddel bevat minerale olie. Accidentele injectie, zelfs met kleine hoeveelheden, kan hevige zwelling veroorzaken die bijvoorbeeld kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot verlies van een vinger. Onderzoek door een deskundig chirurg is met SPOED vereist. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of pezen aangetast zijn.

Gebruik tijdens leg

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de leg. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet van toepassing.

Onverenigbaarheden

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.