Flordofen® 300 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 112951 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
florfenicol 300 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval / IM toediening: 30 dg; vlees en slachtafval / SC toediening: 44 dg

Varken: vlees en slachtafval: 18 dg; IKB: 18 dg

Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren, inclusief gebruik gedurende de droogstand.

Indicaties

Rund:

 • behandeling en metafylaxe van luchtwegaandoeningen bij runderen veroorzaakt door Mannheimia  hemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni, gevoelig voor florfenicol, waarbij ziekteverschijnselen bij een aantal dieren in het koppel zijn vastgesteld.

Varken:

 • behandeling van acute uitbraken van respiratoire aandoeningen veroorzaakt door stammen van Actinobacillus pleuropneumoniae en Pasteurella multocida die gevoelig zijn voor florfenicol.

 

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Intramusculair, subcutaan
  Toediening met een 16G-naald

  • Behandeling:
   Intramusculair 20 mg florfenicol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml product per 15 kg lichaamsgewicht), tweemaal met een interval van 48 uur.
   Subcutaan 40 mg florfenicol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2 ml product per 15 kg lichaamsgewicht), eenmalig.
  • Metafylaxe:
   Subcutaan 40 mg florfenicol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2 ml product per 15 kg lichaamsgewicht), eenmalig.

  Varken:
  Intramusculair
  Toediening met een 16G-naald

  15 mg florfenicol per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht), tweemaal met een interval van 48 uur.

  Het maximale volume toegediend op één injectieplaats is maximaal 10 ml voor beide toedieningswegen (intramusculair en subcutaan) in runderen en maximaal 3 ml in varkens. De injectie dient bij beide doeldiersoorten in de nek plaats te vinden.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  Het wordt aanbevolen om de dieren te behandelen aan het begin van de ziekte en om de respons op de behandeling te evalueren binnen 48 uur na de tweede injectie. Wanneer klinische symptomen van luchtweginfecties meer dan 48 uur na de laatste injectie aanhouden of als een terugval optreedt, moet de behandeling worden gewijzigd door een andere formulering of een ander antibioticum te gebruiken totdat de klinische symptomen zijn verdwenen.

  De capsule ontsmetten vóór aanprikken. Gebruik een droge, steriele spuit en naald.

  De stop van de flacon niet meer dan 25 keer aanprikken.

 • Contra-indicaties
  • het gebruik bij volwassen stieren of beren bestemd voor de fok;
  • overgevoeligheid voor florfenicol of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Bij runderen kan tijdens de behandeling een verminderde voedselopname en tijdelijk wekere faeces voorkomen. De behandelde dieren herstellen snel en volledig na beëindiging van de behandeling.

  Intramusculaire en subcutane toediening van het product kunnen ontstekingsreacties veroorzaken op de injectieplaats die 14 dagen aanhouden.

  In zeer zeldzame gevallen zijn bij runderen anafylactische reacties waargenomen.

  Vaak waargenomen bijwerkingen bij varkens zijn voorbijgaande diarree en/of perianaal en rectaal erytheem/oedeem welke bij 50% van de dieren kunnen voorkomen. Deze bijwerkingen kunnen een week lang waargenomen worden.

  Onder veldomstandigheden kreeg ongeveer 30% van de behandelde varkens koorts (40 °C) geassocieerd met matige neerslachtigheid of matige benauwdheid, een week of meer na toediening van de tweede dosis.

  Een tijdelijke zwelling rond de injectieplaats kan worden waargenomen gedurende 5 dagen.

  Ontstekingsreacties op de injectieplaats kunnen worden vastgesteld tot 28 dagen na behandeling.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.