Dozuril® CT 25 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 124126 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cockturkey

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
toltrazuril 25 mg

Wachttijden

Kip (opfokleghen, fokdier): vlees en slachtafval:16 dg
Kalkoen: vlees en slachtafval: 16 dg

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Niet gebruiken bij opfokleghennen na de 15e levensweek.

Indicaties

Kip (opfokleghen, fokdier):

 • behandeling van coccidiose veroorzaakt door infecties met diverse Eimeria species: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, en E. tenella.

Kalkoen:

 • behandeling van coccidiose veroorzaakt door infecties met diverse Eimeria species: E. adenoides en E. meleagrimitis.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 1 liter

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kip (opfokleghen, fokdier) en kalkoen:
  Oraal, via het drinkwater
  7 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 28 ml product per 100 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 2 opeenvolgende dagen.
  Dit diergeneesmiddel moet óf continu gedurende 24 uur toegediend worden, óf gedurende één periode van 8 uur per dag gedurende twee opeenvolgende dagen.
  Het gemedicineerde water moet elke 24 uur ververst worden.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: fles: 48 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning volgens instructies: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Informatie voor correcte toepassing van het product

Om ervoor te zorgen dat de correcte dosis toegediend wordt, moet het lichaamsgewicht van de dieren nauwkeurig worden vastgesteld.

De dosering moet gebaseerd worden op de huidige, actuele wateropname van de vogels, omdat dit kan variëren met het ras, de leeftijd, de gezondheidsstatus, het beoogd gebruik van de vogels en afhankelijk is van de huisvesting (zoals verschillen in omgevingstemperatuur en lichtschema).

Wanneer er gedurende 24 uur continu toegediend wordt, kan de volgende formule gebruikt worden om de hoeveelheid diergeneesmiddel te berekenen die voor behandeling van de vogels aan het drinkwater toegevoegd dient te worden.

Benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel per liter drinkwater:

0,28 ml diergeneesmiddel per kg lichaamsgewicht per dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren
_______________________________________________________________________

gemiddelde waterconsumptie (liter) per dier per 24 uur

=  x ml diergeneesmiddel per liter drinkwater

Totale benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel per dag (24u): de berekende hoeveelheid (x ml diergeneesmiddel per liter) moet vermenigvuldigd worden met de totale drinkwateropname (L) per dag (24u).

Wanneer er gedurende een periode van 8 uur per dag toegediend wordt, kan de volgende formule gebruikt worden om de hoeveelheid diergeneesmiddel te berekenen die voor behandeling van de vogels aan het drinkwater toegevoegd dient te worden:

Benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel per liter drinkwater:

0,28 ml diergeneesmiddel per kg lichaamsgewicht per dag X gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren
_______________________________________________________________________

gemiddelde waterconsumptie (liter) per dier per 8 uur

=  x ml diergeneesmiddel per liter drinkwater

Totale benodigde hoeveelheid diergeneesmiddel voor een behandelperiode van 8 uur: de berekende hoeveelheid (x ml diergeneesmiddel per liter) moet vermenigvuldigd worden met de totale drinkwateropname (L) per periode van 8 uur.

De juiste hoeveelheid oplossing moet dagelijks al roerend toegevoegd worden aan het drinkwater.

Om ervoor te zorgen dat alle vogels gelijkmatig water drinken moet voldoende ruimte beschikbaar gemaakt worden bij het drinksysteem. Vogels met vrije uitloop moeten binnen gehouden worden tijdens de behandeling.

Na het beëindigen van de behandeling moet het drinkwatersysteem op de juiste wijze gereinigd worden om blootstelling aan resterende subtherapeutische doseringen te voorkomen, vooral wanneer dit de ontwikkeling van resistentie kan bevorderen.

Verdunningen die sterker geconcentreerd zijn dan 3:1000 (3 ml diergeneesmiddel op 1 liter drinkwater) kunnen leiden tot precipitatie. Vooroplossing en toediening via een doseerpomp (proportioneerpomp) worden afgeraden. Gebruik bij voorkeur een bulktank.

Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Hygiëne maatregelen helpen het risico op coccidiose te reduceren. Daarom wordt aangeraden om tijdens de behandeling aandacht te besteden aan hygiëne in pluimveestallen, met name op het gebied van algehele netheid en vochtreductie.

Het wordt aanbevolen alle dieren in een groep te behandelen. Voor de beste resultaten dient de behandeling gestart te worden voordat klinische ziektesymptomen zich door de hele groep hebben verspreid.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Zoals met elk antiparasitair middel, kan frequent en herhaald gebruik van antiprotozoale middelen uit dezelfde klasse van werkzame bestanddelen en onderdosering door onderschatting van het levend gewicht leiden tot de ontwikkeling van resistentie. Het is belangrijk om de aanbevolen dosis aan te houden om het risico op resistentie te minimaliseren.
Dit diergeneesmiddel dient niet gelijktijdig gebruikt te worden met aanvullend diervoeder of andere diergeneesmiddelen die mogelijk de werkzaamheid van het diergeneesmiddel kunnen beïnvloeden, zoals coccidiostatica en histomonostatica.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Dit diergeneesmiddel kan irriterend zijn voor de huid, ogen of slijmvliezen. Voorkom contact met de huid en de ogen, inclusief hand-oog contact en hand-mond contact. Draag persoonlijke beschermende kleding, inclusief synthetisch rubberen handschoenen tijdens het gebruik van het diergeneesmiddel.
Was spetters direct met water van de huid of uit de ogen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het diergeneesmiddel.
Was de handen na gebruik.
Dit diergeneesmiddel kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Personen met een bekende overgevoeligheid voor macrogol 300 moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.
Dit diergeneesmiddel kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de fokperiode. Repro- en embryotoxische effecten zijn waargenomen bij ratten en konijnen. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)
De combinatie van dit diergeneesmiddel met antibiotica kan resulteren in verminderde wateropname bij kalkoenen. Gelijktijdige toediening met andere middelen in het drinkwater moet vermeden worden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Verminderde drinkwateropname kan het eerste signaal zijn van een overdosering. Dit is uitsluitend waargenomen bij een overdosering van meer dan vijf maal de aanbevolen dosering.

Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.