Cubarmix® 48%

Terug naar het overzicht

Productfoto Cubarmix 48% 800g pot

Registratienummer:
REG NL 7863 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
trimethoprim 80 mg
sulfadiazine 400 mg

Wachttijden

Kalf: vlees en slachtafval: 12 dg

Indicaties

Kalf:

Salmonellosis.

Overige details

 • Verpakking

  Pot 800 g

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kalf:
  Oraal, via de kalvermelk
  20 mg sulfadiazine en 4 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag,
  verdeeld over twee doses (overeenkomend met tweemaal daags 2,5 g product per 100 kg lichaamsgewicht), gedurende 5 dagen.

 • Contra-indicaties

  Ernstige lever- en nierfunctiestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Kristalurie.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid in de gemedicineerde kalvermelk: 3 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren hebben een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Sulfadiazine heeft een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 20 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 1500 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.

Trimethoprim heeft eveneens een hoge therapeutische index. De normale dosering voor oraal gebruik is 4 mg/kg lichaamsgewicht, waar de LD50 in de meest gevoelige diersoort 200 mg/kg lichaamsgewicht bedraagt na orale toediening.