Colistine 1200

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 5901 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigcock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
colistine 1 200 000 I.E.
als colistine sulfaat

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 7 dg

Varken: vlees en slachtafval: 7 dg; IKB: 7 dg

Kip: vlees en slachtafval: 7 dg; ei: 7 dg

Indicaties

Rund (kalf), varken, kip:

Behandeling en koppeltherapie van gastro-enteritiden, veroorzaakt door voor colistine sulfaat gevoelige niet-invasieve Escherichia coli. De aanwezigheid van deze ziekte in de groep dieren dient te worden vastgesteld voordat koppeltherapie plaatsvindt.

Overige details

 • Verpakking

  Zak 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf):
  Oraal, via het drinkwater, in de kunstmelk of over het voer
  7,5 mg colistine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee doses (overeenkomend met 12,5 g product per 100 kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee doses), gedurende minimaal 3 – 5 dagen.

  Varken, kip:
  Oraal, via het drinkwater of over het voer
  7,5 mg colistine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 12,5 g product per 100 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende minimaal 3 – 5 dagen.

  De behandelingsduur dient te worden beperkt tot de minimaal benodigde tijd om de ziekte te behandelen.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  Voor gebruik in individuele dieren op bedrijven waar slechts een klein aantal dieren het diergeneesmiddel toegediend krijgt. Dieren dienen gedurende minimaal 3 – 5 dagen behandeld te worden met 12,5 g diergeneesmiddel per 100 kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 7,5 mg colistine sulfaat per kg lichaamsgewicht per dag). Dit wordt verkregen door een goede vermenging van het diergeneesmiddel met de dagelijkse portie voer of kunstmelk voor elk individueel dier.

  De vereiste hoeveelheid diergeneesmiddel dient te worden toegevoegd aan de geschatte hoeveelheid van de dagelijkse portie voer of kunstmelk voor elk individueel dier in een emmer of soortgelijke bak en dient grondig te worden vermengd.

  Grotere groepen dienen te worden behandeld met gemedicineerd drinkwater.

 • Contra-indicaties

  Gebruik bij paarden, met name bij veulens, aangezien colistine, vanwege een balansverschuiving in de gastro-intestinale microflora, kan leiden tot de ontwikkeling van met antimicrobiële middelen geassocieerde colitis (Colitis X), doorgaans geassocieerd met Clostridium difficile, wat fataal kan zijn.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Beschermen tegen licht.
  In gesloten verpakking bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid van het gemedicineerde voer, drinkwater en kalvermelk: direct gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.