Colisol® 250 000 I.E./ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 2182 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pigcockturkeyduckgoosefazant-2parelhoender-2

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
colistine
als colistine sulfaat 250 000 I.E.

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 1 dg; IKB: 1 dg

Pluimvee: vlees en slachtafval: 1 dg; ei: 0 dg

Indicaties

Varken, pluimvee:

Behandeling en koppeltherapie van maagdarminfecties veroorzaakt door niet-invasieve, voor colistine gevoelige Escherichia coli. De aanwezigheid van deze ziekte in de groep dieren dient te worden vastgesteld voordat koppeltherapie plaatsvindt.

Overige details

 • Verpakking

  Can 5 liter

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, via het drinkwater
  100 000 I.E. colistine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 10 ml product per 25 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  Pluimvee:
  Oraal, via het drinkwater
  75 000 I.E. colistine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 3 ml product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 3 – 5 dagen.

  De behandelingsduur dient te worden beperkt tot de minimaal benodigde tijd om de ziekte te behandelen.

  Ten einde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

 • Contra-indicaties

  Gebruik bij paarden, met name bij veulens, aangezien colistine, vanwege een balansverschuiving in de gastro-intestinale microflora, kan leiden tot de ontwikkeling van met antimicrobiële middelen geassocieerde colitis (Colitis X), doorgaans geassocieerd met Clostridium difficile, wat fataal kan zijn.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen vorst.
  Houdbaarheid in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Ernstig zieke dieren hebben een verminderde eetlust en een veranderd drinkpatroon en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden.

Bij een veranderde drinkwateropname bij kippen dient de concentratie zodanig aangepast te worden dat de aanbevolen dosering wordt gerealiseerd.

Colistine vertoont concentratieafhankelijke activiteit tegen Gram-negatieve bacteriën. Na orale toediening worden hoge concentraties bereikt in het maagdarmkanaal, d.w.z. op de doelplaats, vanwege de slechte absorptie van de stof. Deze factoren wijzen erop dat een langere behandelingsduur dan aangegeven bij dosering, met onnodige blootstelling tot gevolg, af te raden is.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Colistine mag niet worden gebruikt als substituut voor goede beheerspraktijken.

Colistine is binnen de humane geneeskunde een in laatste instantie geneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bepaalde tegen meerdere geneesmiddelen resistente bacteriën. Om mogelijke risico’s in verband met wijdverbreid gebruik van colistine tot een minimum te beperken, dient het gebruik ervan te worden beperkt tot behandeling of behandeling en koppeltherapie van ziekten, en mag het middel niet worden gebruikt voor profylaxe.

Indien mogelijk dient colistine alleen te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstests.

Indien het gebruik van het product afwijkt van de instructies die in de samenvatting van de productkenmerken staan, kan dit leiden tot falende behandelingen en kan de prevalentie van bacteriën die resistent zijn tegen colistine toenemen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke resistentie en/of histaminerelease en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Kan tijdens dracht en/of lactatie worden gebruikt.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De toxiciteit van oraal toegediend colistine sulfaat is gering, zelfs wanneer de aanbevolen dosering wordt overschreden is het optreden van intoxicatie niet waarschijnlijk.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.