Registratienummer:
REG NL 127176 / UDA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cow

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorieën: , ,

Samenstelling

Per ml:
Zink: 60 mg
Mangaan: 10 mg
Koper: 15 mg
Selenium: 5 mg

Wachttijden

Rund:
Vlees en slachtafval: 28 dagen.
Melk: nul uur.

Indicaties

Rund:

 • Toedienen van sporenelementen om gelijktijdige klinische of subklinische deficiënties van selenium, koper, mangaan en zink te corrigeren die kunnen ontstaan tijdens kritieke fasen van de productie- of voortplantingscyclus.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  Subcutaan.

  Tot 1 jaar: 1 ml per 50 kg
  Van 1-2 jaar: 1 ml per 75 kg
  Ouder dan 2 jaar: 1 ml per 100 kg

  Toedieningsschema:
  Eénmalig toedienen tijdens, of vóór perioden van stress in de productie- en fokkerijcyclus die waarschijnlijk zullen leiden tot gelijktijdige klinische of subklinische deficiënties van de vier spoorelementen (bijvoorbeeld tijdens vervoer/verscheping, afkalven, dekken).
  Maximaal volume per injectieplaats: 7 ml.

 • Bijwerkingen

  Lichte pijn wordt vaak waargenomen tijdens de injectie en kan het eerste uur na de injectie aanhouden. Plaatselijke reacties op de injectieplaats komen zeer vaak voor en bestaan uit een tijdelijke matige tot ernstige zwelling die binnen 48 uur verdwijnt en evolueert naar een verharding die na 14 dagen bij palpatie op minder dan 5 cm wordt geschat.

 • Contra-indicaties
  • Niet intramusculair toedienen.
  • Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.
 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.

 • Registratiehouder

  Warburton Technology Limited

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Aanvullende koper, zink, mangaan of selenium mag niet tegelijkertijd worden toegediend.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

 • Dit diergeneesmiddel heeft een HOGE concentratie aan selenium.
 • Vanwege een potentieel risico op seleniumtoxiciteit moet er bij het hanteren van het diergeneesmiddel voorzichtigheid worden betracht om accidentele zelfinjectie te voorkomen.
 • De meest voorkomende verschijnselen van accidentele blootstelling aan selenium bij mensen zijn maagdarm- en neurologische symptomen, zoals misselijkheid, braken, gevoeligheid, vermoeidheid en prikkelbaarheid.
 • Bij de behandeling van een groot aantal dieren moet een veilig injectiesysteem worden gebruikt.
 • Werk nooit alleen bij het gebruik van het diergeneesmiddel.
 • Zorg ervoor dat de dieren op de juiste wijze worden gefixeerd, inclusief dieren in de omgeving.
 • In geval van accidentele zelfinjectie dient ONMIDDELLIJK EEN ARTS TE WORDEN GERAADPLEEGD en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.
 • Na gebruik direct handen wassen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Kan tijdens de dracht en de lactatie worden gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen bekend.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Er werden geen systematische bijwerkingen waargenomen na herhaalde overdosering (3 opeenvolgende dagelijkse toedieningen) bij één tot drie keer de aanbevolen dosis (d.w.z. 3 – 9 maal de aanbevolen dosis).

Herhaalde overdosering (3 opeenvolgende dagelijkse toedieningen) bij vijf maal de aanbevolen dosis (d.w.z. 15 maal de aanbevolen dosis) wordt in verband gebracht met verhoging van de leverenzymen en centrilobulaire hepatocellulaire degeneratie die beperkt was tot twee van de acht dieren.

Onverenigbaarheden
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.