Feedmix TS Topdressing® 10 mg/g + 50 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 9529 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per gram:
Werkzame bestanddelen:
trimethoprim 10 mg
sulfamethoxazol 50 mg

Grof, geel poeder.

Wachttijden

Varken: vlees en slachtafval: 3 dg; IKB: 3 dg

Indicaties

Varken:

 • behandeling van pleuropneumonie veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae;
 • infectieuze polyserositis veroorzaakt door Haemophilus suis;
 • pneumonie, polyarthritis en meningoencephalitis veroorzaakt door Streptococcus suis;
 • roetbig veroorzaakt door Staphylococcus hyicus.

Overige details

 • Verpakking

  Zak 5 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor toediening over het voer

 • Dosering

  Varken:
  Oraal, over het voer
  0,25 – 0,5 g product per kg lichaamsgewicht (= ca.15 – 30 mg activiteit per kg lichaamsgewicht) per dag, gedurende 4 – 7 dagen.

 • Contra-indicaties
  • nier- en/of leverfunctiestoornissen of bloeddyscrasie;
  • overgevoeligheid voor sulfonamiden en/of trimethoprim of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Overgevoeligheidsreacties.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de vriezer bewaren.
  Beschermen tegen bevriezing.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen

Ernstig zieke dieren kunnen een verminderde eetlust hebben en dienen dientengevolge parenteraal gemedicineerd te worden. Kruisresistentie is aangetoond tussen sulfamethoxazol en andere sulfonamides. Gebruik van het diergeneesmiddel dient zorgvuldig te worden overwogen wanneer gevoeligheidsbepalingen resistentie tegenvoor sulfonamides hebben aangetoond, aangezien de werkzaamheid verminderd kan zijn.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldiersoorten

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van identificatie en gevoeligheidstesten van de doelpathogeen/-pathogenen. Als dit niet mogelijk is, dient de behandeling gebaseerd te zijn op epidemiologische informatie en kennis van de gevoeligheid van de doelpathogenen op bedrijfsniveau, of op lokaal/regionaal niveau.

Het diergeneesmiddel dient gebruikt te worden, in overeenstemming met het officiële, nationale en lokale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact en inademing vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen en een stofmasker.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

De mogelijke effecten van dit product op de voortplantingsfuncties bij mannelijke en vrouwelijke dieren zijn niet onderzocht. Het verdient derhalve aanbeveling dit product slechts met terughoudendheid toe te passen bij fok- en vermeerderingsdieren.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Bij overdosering zijn geen andere ongewenste effecten bekend dan de hierboven genoemde bijwerkingen.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.