Dozuril® 25 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 109266 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cock

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
toltrazuril 25 mg

Wachttijden

Kip (opfokleghen, fokdier): vlees en slachtafval: 16 dg

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Behandeling van coccidiose in opfokleghennen en vleeskuikenouderdieren.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 1 liter

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Kip (opfokleghen, fokdier):
  Oraal, via het drinkwater
  7 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen, oraal. Dit komt overeen met 28 ml orale oplossing per 100 kg lichaamsgewicht per dag of 1,4 ml diergeneesmiddel per liter drinkwater, gebaseerd op een wateropname van 1 liter per 5 kg lichaamsgewicht.

  Dit diergeneesmiddel moet óf continu gedurende 48 uur toegediend worden, óf gedurende één periode van 8 uur per dag gedurende twee opeenvolgende dagen.

  Het totale gewicht van de te behandelen dieren en de dagelijkse wateropname moeten nauwkeurig worden berekend.

  De wateropname kan variëren afhankelijk van met name de klinische conditie, de omgevingstemperatuur, het lichtschema, het gebruikte drinksysteem, de leeftijd en het ras. Als de wateropname meer of minder is dan de bovenstaande standaard, dient de concentratie van het diergeneesmiddel in het drinkwater daarop te worden aangepast.

  Gebruik geschikte en correct gekalibreerde doseerapparatuur. Gemedicineerd drinkwater dient de enige bron van drinkwater te zijn.

  Het gemedicineerde water is slechts 24 uur bruikbaar en moet elke dag vers worden bereid.

  Verdunningen die sterker geconcentreerd zijn dan 3:1000 (3 ml product op 1 liter drinkwater) kunnen leiden tot neerslag. Vooroplossing en toediening via een doseerpomp (proportioneerpomp) worden afgeraden. Gebruik bij voorkeur een bulktank.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 48 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning volgens instructies: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Goede hygiëne kan het risico op coccidiose verminderen. Daarom wordt aangeraden om als aanvulling op de behandeling de eventuele tekortkomingen in het bedrijf aan te pakken. Pluimveestallen moeten schoon en droog worden gehouden.

Het wordt aangeraden om alle dieren in de groep te behandelen.

Voor de beste resultaten dient de behandeling gestart te worden voordat klinische symptomen zich door de hele groep hebben verspreid.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Zoals bij elk ander antiparasiticum kan frequent en herhaald gebruik van antiprotozoale middelen uit dezelfde klasse van werkzame bestanddelen en onderdosering door onderschatting van het levend gewicht leiden tot de ontwikkeling van resistentie. Het is belangrijk om u aan de aanbevolen dosis te houden om het risico op resistentie te verminderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Voorkom contact van de huid en de ogen met het diergeneesmiddel. Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit beschermende kleding, inclusief synthetisch rubberen handschoenen moeten worden gedragen bij het hanteren van het diergeneesmiddel. Was spatten direct met water van de huid of uit de ogen. Was de handen en blootgestelde huid na gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het diergeneesmiddel.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor toltrazuril moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De eerste signalen van intolerantie zoals verminderde wateropname werden waargenomen bij meer dan vijfmaal de aanbevolen dosering.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.