DORAXX® 100 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

REG NL 126606 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigsheep

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
tulathromycine 100 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 22 dg

Varken: vlees en slachtafval: 13 dg

Schaap: vlees en slachtafval: 16 dg

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

Indicaties

Rund:

 • behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen bij het rund (BRD) geassocieerd met Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni en Mycoplasma bovis gevoelig voor tulathromycine. De aanwezigheid van de ziekte in het koppel moet worden vastgesteld voordat het diergeneesmiddel wordt gebruikt;
 • behandeling van infectieuze bovine keratoconjunctivitis (IBK) geassocieerd met Moraxella bovis gevoelig voor tulathromycine

Varken:

 • behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen bij het varken (SRD) geassocieerd met Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis en Bordetella bronchiseptica gevoelig voor tulathromycine. De aanwezigheid van de ziekte in het koppel moet worden vastgesteld voordat het diergeneesmiddel wordt gebruikt.
  Het diergeneesmiddel dient alleen gebruikt te worden als verwacht wordt dat de varkens binnen 2 – 3 dagen ziek zullen worden.

Schaap:

 • behandeling van de vroege stadia van infectieuze pododermatitis (rotkreupel) geassocieerd met virulente Dichelobacter nodosus, die een systemische behandeling vereist.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:
  Subcutaan
  Eenmalig 2,5 mg tulathromycine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 40 kg lichaamsgewicht).
  Voor behandeling van runderen met een lichaamsgewicht van meer dan 300 kg dient de dosis zodanig te worden verdeeld dat niet meer dan 7,5 ml op één plaats wordt geïnjecteerd.

  Varken:
  Intramusculair
  Eenmalig 2,5 mg tulathromycine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 40 kg lichaamsgewicht) in de nek.
  Voor de behandeling van varkens met een lichaamsgewicht van meer dan 80 kg dient de dosis zodanig te worden verdeeld dat niet meer dan 2 ml op één plaats wordt geïnjecteerd.
  Voor elke respiratoire aandoening, wordt aanbevolen om de dieren in een vroeg stadium van de ziekte te behandelen en de respons op de behandeling binnen 48 uur na injectie te evalueren.
  Als de klinische symptomen van de respiratoire aandoening aanhouden of verergeren, of als er een terugval optreedt, dient de behandeling te worden gewijzigd, waarbij een ander antibioticum gebruikt dient te worden en de behandeling wordt voortgezet tot de klinische symptomen verdwenen zijn.

  Schaap:
  Intramusculair
  Eenmalig 2,5 mg tulathromycine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 40 kg lichaamsgewicht) in de nek.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden. Bij veelvuldig gebruik van de injectieflacon wordt het gebruik van een opzuignaald of multi-dosis spuit aanbevolen om overmatig aanprikken van de stop te voorkomen. De stop kan veilig worden aangeprikt tot 25 keer in injectieflacons van 100 ml.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor macrolide antibiotica of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen
  Subcutane toediening van het diergeneesmiddel aan runderen veroorzaakt zeer vaak voorbijgaande pijnreacties en lokale zwellingen op de injectieplaats die tot 30 dagen kunnen aanhouden. Dergelijke reacties werden niet waargenomen bij varkens en schapen na intramusculaire toediening.
  Bij runderen en varkens komen pathomorfologische reacties op de injectieplaats (inclusief omkeerbare veranderingen van congestie, oedeem, fibrose en bloeding) zeer vaak voor gedurende ongeveer 30 dagen na injectie. Bij schapen komen voorbijgaande tekenen van ongemak (schudden van het hoofd, wrijven op de injectieplaats, terugdeinzen) zeer vaak voor na intramusculaire injectie. Deze symptomen verdwijnen binnen enkele minuten.
 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.