Dophamec® Cattle Pour-On

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 9991 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cow

Bestellen

Artikelnummer: N/B Categorie:

Samenstelling

Per ml:
ivermectine 5 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 28 dg

Niet gebruiken bij runderen, waaronder drachtige vaarzen, die binnen 60 dagen afkalven.

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund:

Ter bestrijding van gastro-intestinale nematoden, longwormen, horzellarven en bloedzuigende en bijtende luizen bij runderen:

 • gastro-intestinale wormen (volwassen en larven van het vierde stadium): Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi (inclusief geïnhibeerde larven) en Oesophagostomum radiatum (volwassen);
 • longwormen (volwassen en larven van het vierde stadium): Dictyocaulus viviparus;
 • oogworm (volwassen): Thelazia spp;
 • hoornvlieg: Haematobia irritans;
 • horzels: Hypoderma bovis en H. lineatum;
 • bloedzuigende en bijtende luizen: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus en Solenopotes capillatus.

Bescherming tegen infectie met de hoornvlieg (Haematobia irritans), tot 35 dagen na behandeling, met longwormen (Dictyocaulus viviparus), tot 28 dagen na behandeling, en met de gastro-intestinale wormen Ostertagia ostertagi en Haemonchus placei, tot 14 dagen na de behandeling en Oesophagostomum, tot 21 dagen na behandeling.

Er is bescherming tegen Trichostrongylus– en Cooperia-infecties gedurende 14 dagen na behandeling, maar enkel in geval van groepsbehandeling.

Overige details

 • Verpakking

  Fles 2,5 liter

  (De Dophamec® Cattle Pour-On Gun, inhoud 70 ml, is apart bij te bestellen.)

 • Farmaceutische vorm

  Pour-on oplossing

 • Dosering

  Rund:
  Op de huid
  500 µg ivermectine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 10 kg lichaamsgewicht).

  Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden. De nauwkeurigheid van het doseerhulpmiddel dient te worden nagegaan. Toediening: voor toepassing op de huid bij runderen van alle leeftijden inclusief jonge kalveren.

  De formulering dient in een smalle strook midden op de rug, tussen de schoft en staartaanzet, te worden aangebracht.

  De verpakking dient met een daarvoor bestemd doseerapparaat te worden gebruikt.

  Aanwijzingen voor het gebruik van de doseermeter:

  1. neem de dompelslang en steek het uiteinde in de onderzijde van de doseermeter, het gegleufde uiteinde dient tot op de bodem van de houder te reiken;
  2. verwijder de transportdeksel van de houder;
  3. schroef de doseermeter op de houder;
  4. kies de gewenste dosis door de doseermeter zover naar links of rechts te draaien dat de dosisindicator op de betreffende dosis staat;
  5. knijp zachtjes in de fles tot het gewenste niveau is bereikt (indien er teveel vloeistof in de doseermeter vloeit, zal dit automatisch in de fles terugstromen), keer de fles om en breng het preparaat aan op het midden van de rug van het dier.

  Voor de toediening kunt u eventueel gebruik maken van de Pour on gun.

 • Contra-indicaties

  Gebruik bij honden en katten, aangezien ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Beschermen tegen direct zonlicht.
  Bewaren in goed afgesloten oorspronkelijke verpakking.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

 • Registratiehouder

  ECO Animal Health Ltd.

Waarschuwingen:

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Bepaal vóór berekenen van de dosis het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Het product is geformuleerd voor gebruik bij rundvee. Gebruik het niet om andere diersoorten te behandelen, want het veroorzaakt mogelijk ernstige ongunstige reacties, waaronder sterfgevallen bij honden.

Aanbevolen wordt om alle dieren in een kudde of groep te behandelen.

Na de behandeling kunnen er nog gedurende enige tijd eitjes van nematoden worden afgestoten.

Niet toepassen in de periode dat larvale stadia van de runderhorzel in de omgeving van het ruggenmerg dan wel in de slokdarmwand verblijven.

Geen runderen met een natte huid behandelen.

Runderen niet behandelen indien regen is voorspeld, aangezien binnen 2 uur na de behandeling optredende regen de effectiviteit kan beïnvloeden.

Niet aanbrengen op de huidplekken met schurft, op andere wondjes of op plekken die met mest of modder zijn verontreinigd.

Het effect van de behandeling op zuigende luizen wordt na 1 à 2 weken bereikt.

De houder na gebruik sluiten. Indien het product wordt opgeslagen bij temperaturen onder 0 °C, kan het troebel worden. Indien het middel bij kamertemperatuur wordt opgewarmd, zal het weer helder worden, zonder dat de werking wordt beïnvloed.

Dit product is niet geschikt om dieren met klinische verschijnselen van een maagdarmworm- of longworminfectie te behandelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Kan irriterend zijn voor de menselijke huid en ogen en de gebruiker dient erop te letten dat hijzelf en andere personen niet met het middel in aanraking komen.

Gebruikers dienen tijdens toepassing van het product rubberen handschoenen, laarzen, een beschermbril en een waterdichte jas te dragen. De beschermende kleding dient na gebruik te worden gewassen.

Indien het middel per ongeluk in aanraking komt met de huid, dient de betreffende plek meteen met zeep en water te worden gewassen.

Bij accidenteel contact van het product met de ogen, direct met water uitspoelen en een arts raadplegen.

Niet roken of eten bij gebruik van het product.

Handen wassen na gebruik.

Uitsluitend in goed geventileerde ruimten of buiten gebruiken.

ONTVLAMBAAR: houd uit de buurt van warmte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Onderzoek bij proefdieren heeft aangetoond dat ivermectine niet teratogeen en embryotoxisch is.

Kan tijdens de dracht worden toegediend.

Het product is niet van invloed op de vruchtbaarheid van koeien en stieren.

Interacties met andere geneesmiddelen (en andere vormen van interactie)

Niet combineren met een vaccinatie tegen longwormen. Indien gevaccineerde dieren behandeld dienen te worden, mag de behandeling niet binnen 28 dagen vóór of na de vaccinatie plaatsvinden.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Het is niet waarschijnlijk dat onopzettelijke overdosering tot vergiftigingsverschijnselen zal leiden.

Tijdens tests is gebleken dat geen vergiftigingsverschijnselen worden waargenomen wanneer de aanbevolen dosis met een factor 3 (of minder) wordt overschreden.

De klinische symptomen van een ivermectine-intoxicatie zijn coördinatiestoornissen en depressie.

Er is (nog) geen antidotum beschikbaar. Bij een overdosis dient symptomatisch te worden behandeld.

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met een ander diergeneesmiddel.