Vivian & Janneke

In de serie ‘even voorstellen’, deze keer Vivian en Janneke. Grote kans dat je één van hen als eerste ontmoet als je aan de slag gaat bij Dopharma.

Als HR zijn jullie het aanspreekpunt zowel voor kandidaten als collega’s. Kunnen jullie vertellen wat de rol van HR binnen Dopharma is?
Als je ‘Human Resources’ letterlijk vertaalt, dan kom je uit op ‘mensenvoorzieningen’. Eigenlijk is dit een hele klinische benadering van wat wij doen.

Uiteindelijk is het ook breder dan dat. In de basis zijn wij er om de medewerkers en de organisatie te ondersteunen en voor het beheren van alle arbeidsvoorwaarden.

Het nakomen van afspraken hebben wij hoog op ons lijstje staan. Als een vraag niet kan wachten, dan zorgen we ervoor dat we dezelfde dag nog tijd vrij maken. We vinden het belangrijk dat men weet wat ze aan ons hebben, zowel onze collega’s als de directie.

Klinkt goed, maar hoe vertaalt zich dit in de dagelijkse praktijk?
We hebben een breed takenpakket waar we continue mee bezig zijn. Janneke houdt zich meer bezig met de operationele dagelijkse taken. Hier hoort natuurlijk aannemen van medewerkers bij, ook wel vaak ‘recruitment’ genoemd. Het gaat hier dan over het volledige sollicitatietraject inclusief het regelen van het papierwerk, zodat alles vanaf de eerste dag succesvol verloopt voor onze nieuwe collega. We besteden op dit vlak dus niks uit aan bureaus.

Ook administratieve taken behoren tot ons pakket en niet geheel onbelangrijk hierin is de salarisadministratie en alles wat daarbij komt kijken. Denk hierbij aan belastingen berekenen, alle uren verzamelen, onkosten vergoeden, pensioenopbouw en natuurlijk de betaling en controle van alle lonen. Een tijdige betaling van het salaris is essentieel voor de medewerkers en we slagen er altijd in om dit stipt op de 21e van de maand te doen.

We zijn er ook om de ontwikkeling van de medewerkers op weg te helpen en te stimuleren. In de basis zorgen we ervoor dat hun dossiers correct bijgehouden worden. Los van het feit dat dit wettelijk verplicht is, helpt het ook om persoonlijke gegevens, kennis en vaardigheden te beheren en kunnen we meedenken hoe die verder ontwikkeld kunnen worden door middel van opleidingen bijvoorbeeld.

Helaas moeten we soms ook disciplinaire maatregelen uitvoeren. Dit is de ongemakkelijkste kant van dit werk. We proberen echter om signalen vroegtijdig op te pikken en in gesprek te gaan. Op deze manier komen we in de meeste gevallen tot een goede oplossing voor beide partijen. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat bedrijfsregels worden overtreden die in het ergste geval leiden tot ontslag. Gelukkig is dit zeer zelden het geval.

Van HR wordt steeds vaker verwacht mee te denken met de strategie van het bedrijf. Is dit bij Dopharma ook het geval?

Wij richten ons binnen HR op zowel operationele als strategische werkzaamheden. Hierbij richt Vivian zich voornamelijk op het strategisch HR-beleid, zoals strategische personeelsplanning en advies hierover, het rapporteren van HR ken- en stuurgetallen, advisering over (beleids)ontwikkelingen van de organisatie en contact met onze buitenlandse vestigingen op het gebied van HR.

Daarnaast is het binnen een veranderende organisatie van belang jaarlijks het beleid te beoordelen en eventueel aan te passen.

Werkplezier staat ook bij ons als familiebedrijf hoog in het vaandel. Samen met de marketing collega’s werken we aan een beleid waarin we de familiewaarden structureel vertalen naar de werkvloer. Dan moet je denken aan het inzetten van de feestcommissie om personeelsfeesten te organiseren, een on- en off boarding traject uitstippelen en de ‘kleine’ attenties die vaak een groot verschil maken.

Jullie zijn natuurlijk ook medewerkers van Dopharma. Waar moet een bedrijf aan voldoen om leuk te zijn om voor te werken?

Een bedrijf is een prettige werkgever wanneer er oog is voor de sociale kant. Waar sprake is van een informele werksfeer maar waar we wel duidelijk met elkaar communiceren. Er moet een goede werk-privé balans zijn. Organisaties die goed in contact staan met hun medewerkers zullen beter presteren en zijn leuker om voor te werken.

Tot slot. Jullie mogen een elevator pitch houden voor kandidaten. Hoe overtuigen jullie hen om voor Dopharma te kiezen?

Dopharma is een bedrijf waarbij je jezelf verder kunt ontwikkelen, we kijken hierin graag samen naar de mogelijkheden. De familiaire noot die Dopharma nog steeds heeft is voelbaar in de dagelijkse gang van zaken. De veterinaire farmacie is een interessante en soms complexe wereld en dat zorgt ervoor dat er altijd voldoende uitdaging is. Dopharma kent een laag verzuimcijfer en veel lange dienstverbanden. Dat zegt iets over de betrokkenheid van ons gehele team.