Napijnbestrijding bij biggen na castratie nu een “must”
met Melovem® 5 mg/ml

Nederlandse varkenshouders die leveren binnen het Duitse kwaliteitskeurmerk QS zijn vanaf 1 juli 2019 verplicht napijnbestrijding toe te passen na het castreren van mannelijke biggen.
Vanaf deze datum wordt hierop gecontroleerd. De napijnbestrijding komt bovenop de verdoving die tijdens het castreren wordt toegepast. In Nederland wordt op ongeveer twee derde deel van de fokbedrijven overigens al helemaal niet meer gecastreerd.
Met name afnemers in Duitsland eisen castratie van biggen als garantie tegen berengeur. Berengeur ontstaat als mannelijke varkens volwassen worden. Deze geur kan in zeldzame gevallen vrijkomen bij het braden van het vlees en wordt door sommige consumenten als onaangenaam ervaren.
Binnen Europa is afgesproken om geheel te stoppen met het castreren van mannelijke biggen door varkenshouders. Op dit moment geldt een overgangstermijn en mogen biggen nog wel gecastreerd worden, mits hierbij pijnbestrijding wordt toegepast.

Bron: POV via PigBusiness.nl, 3 mei 2019

Handige doseerspuit voor kleine volumes verkrijgbaar bij Dopharma!

Dosering ter vermindering van postoperatieve pijn:

eenmalig 0,4 ml Melovem 5 mg/ml per 5 kg lichaamsgewicht