Er zijn momenteel geen beursen of congressen gepland waar Dopharma Nederland aan deel zal nemen.