Disclaimer e-mail

De informatie in dit bericht inclusief bijlagen is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde geadresseerde bent, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met de verzender. Wij verzoeken u in dat geval het originele bericht inclusief bijlagen en eventuele kopieën ervan te verwijderen/vernietigen en de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. Iedere verspreiding of kopie van dit bericht, geheel of gedeeltelijk, door iemand anders dan de beoogde geadresseerde is ten strengste verboden.

Wij zijn van mening, maar garanderen niet, dat dit bericht en eventuele bijlagen virusvrij zijn. Dopharma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van dit bericht of uit vertraagde, onderschepte, beschadigde of virus geïnfecteerde berichtentransmissie.

De inhoud van dit bericht bevat mogelijk een persoonlijke mening van de verzender, die niet de officiële mening van Dopharma is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de directie van Dopharma.