Vetmulin® 162 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 102811 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per ml:
tiamuline 162 mg

Wachttijden

Varken:
vlees en slachtafval: 21 dg
IKB: 21 dg

Indicaties

Varken:

 • Voor de behandeling van subklinische dysenterie bij varkens, veroorzaakt door Brachyspira hyodysenteriae.
 • Voor behandeling van enzootische pneumonie veroorzaakt door tiamuline-gevoelige Mycoplasma hyopneumoniae en mycoplasmale arthritis veroorzaakt door tiamuline-gevoelige Mycoplasma hyosynoviae.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Varken:

  Intramusculair

  • Voor behandeling van varkensdysenterie:
   8,1 mg tiamuline base per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 20 kg lichaamsgewicht) in één enkele behandeling, gevolgd door tiamuline in het drinkwater of het voer.
  • Voor behandeling van enzootische pneumonie of mycoplasmale arthritis:
   12,1 mg tiamuline base per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1.5 ml product per 20 kg lichaamsgewicht) per dag gedurende 3 opeenvolgende dagen.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.
  Afhankelijk van de ernst van de ziekte kan het nodig zijn de behandeling te herhalen door orale toediening van tiamuline, tot 2 dagen nadat de symptomen zijn afgenomen.
  De stoppen dienen niet meer dan 5 maal te worden doorprikt. Om excessieve doorprikking van de stop te voorkomen, dient materiaal te worden gebruikt geschikt voor meermalig doseren.

 • Contra-indicaties
  • bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen;
  • niet gebruiken in geval van een bekende resistentie tegen tiamuline.
 • Bijwerkingen

  In zeldzame gevallen kan bij overgevoeligheid voor tiamuline acute dermatitis met huiderytheem of intense pruritus optreden. De bijwerkingen zijn doorgaans mild en van voorbijgaande aard, maar in zeldzame gevallen kunnen deze ernstig zijn. Symptomatische behandeling zoals electrolytentherapie en anti-inflammatoire therapie kunnen nuttig zijn.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25°C.
  Niet in koelkast of vriezer bewaren.
  Beschermen tegen licht.
  Houdbaarheidstermijn van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 28 dagen. Verwijder daarna het overgebleven diergeneesmiddel uit de verpakking.

 • Registratiehouder

  Huvepharma N.V.