Trisulmix injectable

Terug naar het overzicht

Voor welke dieren is dit product bedoeld:

cowpigsheepgoat

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Vertaling van de originele SPC

Samenstelling

Per ml:
sulfadimethoxine (als natrium zout) 186 mg
trimethoprim 40 mg

Wachttijden

Rund, schaap, geit:
(orgaan)vlees en slachtafval: 12 dg
melk: 6 dg
Varken:
(orgaan)vlees en slachtafval: 12 dg

Indicaties

Rund, varken, schaap, geit:
Behandeling van luchtweginfecties, gastro-intestinale infecties, urogenitale infecties en klinische mastitis veroorzaakt door voor sulfadimethoxine en trimethoprim gevoelige micro-organismen.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund, varken, schaap, geit:
  Intramusculair, traag intraveneus of subcutaan

  18,6 mg sulfadimethoxine en 4 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 3 opeenvolgende dagen.

 • Contra-indicaties

  Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor sulfamiden en/of trimethoprim. Niet gebruiken bij ernstige nier- of leverinsufficiëntie.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.
  Bewaren beneden 25 °C.

 • Registratiehouder

  Dopharma France
  FR/V/9930567 1/1992
  Op diergeneeskundig voorschrift