Tilmovet® 300 mg/ml

Terug naar het overzicht[/dkpdf-remove]

Registratienummer:
REG NL 122328/ UDD

Pagina doorsturen

[/dkpdf-remove]

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowsheep

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per ml:
tilmicosine 300 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 70 dg; melk: 36 dg

Schaap: vlees en slachtafval: 42 dg; melk: 18 dg

Als het diergeneesmiddel aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend (overeenkomstig het gebruik tijdens dracht of lactatie), mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie worden gebruikt .

Als het diergeneesmiddel aan ooien tijdens de droogstand of aan drachtige ooien wordt toegediend (overeenkomstig het gebruik tijdens dracht en lactatie), mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie worden gebruikt.

Indicaties

Rund:

 • behandeling van luchtwegaandoeningen geassocieerd met Mannheimia haemolytica en Pasteurella multocida;
 • behandeling van interdigitale necrobacillosis (tussenklauwontsteking).

Schaap:

 • behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Mannheimia haemolytica en Pasteurella multocida;
 • behandeling van rotkreupel veroorzaakt door Dichelobacter nodosus en Fusobacterium necrophorum;
 • behandeling van acute mastitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus en Mycoplasma agalactiae.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  Subcutaan

  10 mg tilmicosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 30 kg lichaamsgewicht).

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  Zuig de vereiste dosis op uit de injectieflacon en verwijder de spuit van de naald. Laat de naald in de injectieflacon zitten. Laat als een groep dieren moet worden behandeld de naald in de injectieflacon om de volgende doses op te zuigen. Zet het dier vast en breng een afzonderlijke naald subcutaan in op de injectieplaats, bij voorkeur in een huidplooi op de ribben achter de schouder. Zet de spuit op de naald en injecteer onder in de huidplooi.

  Injecteer niet meer dan 20 ml per injectieplaats.

  Schaap:

  Subcutaan

  10 mg tilmicosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 30 kg lichaamsgewicht).

  Het is belangrijk de lammeren zorgvuldig te wegen om overdosering te voorkomen. Het gebruik van een spuit van 2 ml of kleiner bevordert een nauwkeurige dosering.

  Zuig de vereiste dosis op uit de injectieflacon en verwijder de spuit van de naald. Laat de naald in de injectieflacon zitten. Zet het schaap vast, terwijl u zich over het dier heen buigt en breng een
  afzonderlijke naald subcutaan in op de injectieplaats, bij voorkeur in een huidplooi op de ribben achter de schouder. Zet de spuit op de naald en injecteer onder in de huidplooi.

  Injecteer niet meer dan 2 ml per injectieplaats.

  Als binnen 48 uur geen verbetering optreedt, moet de diagnose worden bevestigd.

  Vermijd tijdens het gebruik contaminatie van de injectieflacon. De injectieflacon moet visueel worden gecontroleerd op vreemde deeltjes en/of een abnormaal uiterlijk. Als een van beide wordt waargenomen, mag de injectieflacon niet worden gebruikt.

  De dop mag niet meer dan 15 keer worden aangeprikt. Om overmatig aanprikken van de stop te vermijden, moet een gepaste multidosisspuit worden gebruikt.

 • Contra-indicaties
  • intraveneuze of intramusculaire toediening;
  • toediening aan lammeren van minder dan 15 kg;
  • toediening aan varkens of primaten.
 • Bijwerkingen

  Af en toe komt een zachte, diffuse zwelling op de injectieplaats voor, maar deze verdwijnt binnen vijf tot acht dagen. In zeldzame gevallen zijn decubitus, gebrek aan coördinatie en stuipen waargenomen.

  Bij runderen trad de dood in na een eenmalige intraveneuze injectie van 5 mg/kg lichaamsgewicht en na subcutane injecties van 150 mg/kg lichaamsgewicht met tussenpozen van 72 uur.

  Intramusculaire injectie van 20 mg/kg lichaamsgewicht veroorzaakte sterfte bij varkens.

  Schapen stierven na een eenmalige intraveneuze injectie van 7,5 mg/kg lichaamsgewicht.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 18 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Huvepharma N.V.