Tilmovet® 100 mg/g

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 103646 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per gram:
tilmicosine 100 mg

Wachttijden

Varken (gespeende big en vleesvarken): vlees en slachtafval:
21 dg; IKB: 21 dg

Indicaties

Varken (gespeende big en vleesvarken):

Voor de behandeling van pneumonie bij gespeende biggen en vleesvarkens veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae en Pasteurella multocida welke gevoelig zijn voor tilmicosine.

Overige details

 • Verpakking

  Zak 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Granulaat voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken (gespeende big en vleesvarken):

  Oraal, over het voer

  16 mg tilmicosine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 160 mg product per kg lichaamsgewicht), eenmaal daags gedurende 15 dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel;
  • bekende resistentie tegen tilmicosine of kruisresistentie aan andere macroliden zoals tylosine, erythromycine of lincomycine;
  • gebruik bij paarden. Tilmicosine is toxisch voor paarden. Paarden en andere paardachtigen niet binnen het bereik van voeders met tilmicosine laten.
 • Bijwerkingen

  Incidenteel komt verminderde voedselopname (inclusief voedselweigering) voor bij dieren die gemedicineerd voer krijgen. Dit effect is voorbijgaand.
  In geval er een allergische reactie optreedt, moet de behandeling worden stopgezet.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 30 °C.
  Bewaren op een droge plaats om te beschermen tegen vochtigheid.
  Bewaar in de originele verpakking om te beschermen tegen vocht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 36 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden.

 • Registratiehouder

  Huvepharma N.V.