Stenorol Crypto 0,5 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:

REG NL 124947 / URA

 

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cow

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per ml:
halofuginon (als lactaatzout) 0,50 mg
overeenkomend met 0,6086 mg halofuginonlactaat

Wachttijden

Rund (pasgeboren kalveren): vlees en slachtafval: 13 dg

Indicaties

Rund (pasgeboren kalveren):

 • preventie van diarree met als diagnose Cryptosporidium parvum op bedrijven met een voorgeschiedenis van cryptosporidiose. De toediening dient te starten binnen 24 tot 48 uur na de geboorte;
 • reductie van diarree met als diagnose Cryptosporidium parvum. De toediening dient te starten binnen 24 uur na het ontstaan van de diarree.

In beide gevallen werd een vermindering van de oöcystenuitscheiding aangetoond.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 500 ml
  Flacon 1 L

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (pasgeboren kalveren):
  Voor orale toediening aan kalveren na de voeding.

  De dosering bedraagt 100 μg halofuginon/kg lichaamsgewicht ( overeenkomend met 2 ml diergeneesmiddel/10 kg lichaamsgewicht) eenmaal per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen. Voor het toedienen van de juiste dosering moet ofwel een spuit ofwel een geschikt apparaat voor orale toediening worden gebruikt. De opeenvolgende behandelingen moeten dagelijks op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Als eenmaal een eerste kalf is behandeld, moeten systematisch alle pasgeboren kalveren behandeld worden zolang het risico van diarree veroorzaakt door C. parvum aanhoudt.

 • Contra-indicaties
  • gebruik op een lege maag;
  • gebruik bij gevallen van diarree die reeds langer dan 24 uur duren en bij verzwakte dieren;
  • gebruik bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Een toename van de mate van diarree is bij behandelde dieren in zeer zeldzame gevallen waargenomen.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C.
  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 18 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 1 maand.

 • Registratiehouder

  Huvepharma NV