Pharmasin® 200 mg/ml

Terug naar het overzicht[/dkpdf-remove]

Registratienummer:
REG NL 118242 / UDD

Pagina doorsturen

[/dkpdf-remove]

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpig

Bestellen

0,00

Log in om te bestellen

Deze bestelmogelijkheid is uitsluitend voor dierenartsen. Bent u dierenarts en heeft u nog geen account, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Customer Service. Als u geen dierenarts bent, neemt u dan contact op met uw dierenarts voor advies over dit product.

Samenstelling

Per ml:
tylosine 200 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 28 dg; melk: 108 uur

Varken: vlees en slachtafval: 16 dg; IKB: 16 dg

Indicaties

Rund (volwassen):

Infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor tylosine:

 • behandeling van luchtweginfecties;
 • behandeling van metritis veroorzaakt door Gram-positieve micro-organismen;
 • behandeling van mastitis veroorzaakt door Streptococcus spp en Staphylococcus spp.
 • behandeling van interdigitale necrobacillose veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum (panaritium of voetrot).

Rund (kalf):

Infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor tylosine:

 • behandeling van luchtweginfecties;
 • behandeling van necrobacillose (kalverdifterie veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum).

Varken:

Infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor tylosine:

 • behandeling van enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae;
 • behandeling van hemorrhagische enteritis (porciene proliferatieve hemorrhagische enteropathie als gevolg van Lawsonia intracellularis);
 • behandeling van erysipelas veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae;
 • behandeling van metritis;
 • behandeling van artritis veroorzaakt door Mycoplasma en Staphylococcus spp.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 100 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  Intramusculair

  5 – 10 mg tylosine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 – 5 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 dagen.

  Het maximale injectievolume per injectieplaats mag niet groter zijn dan 15 ml.

  Varken:

  Intramusculair

  5 – 10 mg tylosine per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 – 5 ml product per 100 kg lichaamsgewicht), gedurende 3 dagen.

  In varkens niet meer dan 5 ml toedienen per injectieplaats.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

  De dop mag niet meer dan 15 keer worden aangeprikt. Om overmatig aanprikken van de dop te vermijden dient een gepaste multidosisspuit gebruikt te worden.

 • Contra-indicaties
  • toediening aan kippen en kalkoenen, een intramusculaire injectie kan dodelijk zijn bij deze diersoorten;
  • toediening aan paarden en andere paardachtigen, een injectie met tylosine kan dodelijk zijn bij deze diersoorten;
  • overgevoeligheid voor tylosine, andere macroliden of voor één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  In zeer zeldzame gevallen werden de volgende bijwerkingen waargenomen bij dieren die tylosine kregen toegediend in de aanbevolen dosering: reactie op de injectieplaats; vulvaire zwelling bij runderen; oedeem van de rectale mucosa, partiële anale prolaps (‘rosebudding’), erytheem en pruritis bij varkens; anafylactische shock en sterfte.
  Op de injectieplaats kunnen vlekken ontstaan die tot 21 dagen na de toediening kunnen aanhouden.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de vriezer bewaren.
  Beschermen tegen licht.
  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

 • Registratiehouder

  Huvepharma N.V.