Registratienummer:
REG NL 10547 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigsheep

Samenstelling

Per ml:
ivermectine 10 mg

Wachttijden

Rund: vlees en slachtafval: 49 dg

Varken: vlees en slachtafval: 28 dg

Schaap: vlees en slachtafval: 63 dg

Niet toedienen aan niet-melkgevend melkvee, waaronder drachtige vaarzen, binnen 60 dagen voor het afkalven.

Niet toepassen bij runderen en schapen, die melk voor humane consumptie produceren.

Indicaties

Rund:

 • maagdarmnematoden: Ostertagia ostertagi volwassen, L3, L4, geïnhibeerde larven), Ostertagia lyrata (volwassen, L4), Haemonchus placei (volwassen, L3, L4), Mecistocirrus digitatus (volwassen), Trichostrongylus axei (volwassen, L4), T. colubriformis (volwassen, L4), Cooperia oncophora (volwassen, L4), C. punctata (volwassen, L4), C. pectinata (volwassen, L4), Cooperia spp (L3), Oesophagostomum radiatum (volwassen, L3, L4), Nematodirus helvetianus (volwassen), N. spathiger (volwassen), Strongyloides papillosus (volwassen), Bunostomum phlebotomum (volwassen, L3, L4), Toxocara vitulorum (volwassen);
 • longwormen: Dictyocaulus viviparus (volwassen, L4 en geïnhibeerde larven);
 • rondwormen: Parafilaria bovicola, Thelazia spp (volwassen);
 • horzels: Hypoderma bovis, H. lineatum, Dermatobia hominis;
 • ‘screw worm’-vlieg: Chrysoma bezzania;
 • luizen: Linognatus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus;
 • mijten: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei bovis, Chorioptes bovis;
 • teken: Boophilus microplus, B. decoloratus, Ornitodoros savignyi.

Werkingsduur: Iverveto 1% Injectie toegediend aan de aanbevolen dosering van 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht geeft een effectieve bestrijding van infecties met Ostertagia spp en Cooperia spp tot ten minste 7 dagen na de behandeling en van Dictyocaulus viviparus tot ten minste 14 dagen na behandeling.

Varken:

 • maagdarmnematoden: Ascaris suum (volwassen, L4), Hyostrongylus rubidus (volwassen, L4), Oesophagostomum spp (volwassen, L4), Strongyloides ransomi (volwassen), Trichuris suis (volwassen);
 • longwormen: Metastrongylus spp (volwassen);
 • nierwormen: Stephanurus dentatus (volwassen, L4);
 • luizen: Haematopinus suis;
 • mijten: Sarcoptes scabiei var. suis.

Schaap:

 • maagdarmnematoden: Ostertagia circumcincta (volwassen, L3, L4, geïnhibeerde larven), Ostertagia trifurcata (volwassen, L4), Haemonchus contortus (volwassen, L3, L4), Trichostrongylus axei (volwassen), T. colubriformis (volwassen, L3, L4), T. vitrinus (volwassen), Cooperia curticei (volwassen, L4), Oesophagostomum columbianum (volwassen, L3, L4), O. venulosum (volwassen), Chabertia ovina (volwassen, L3, L4), Trichuris ovis (volwassen), Nematodirus filicollis (volwassen, L4), N. spathiger (L3, L4), Strongyloides papillosus (L3, L4), Gaigeria pachyscelis;
 • longwormen: Dictyocaulus filaria (volwassen, L3, L4), Protostrongylus refuscens (volwassen);
 • horzels: Oestrus ovis (alle larvale stadia);
 • mijten: Psoroptes communis var. ovis, Sarcoptes scabiei, Psorergates ovis.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 500 ml

 • Farmaceutische vorm

  Oplossing voor injectie

 • Dosering

  Rund:

  Subcutaan, injecteer onder de losse huid voor of achter de schouder.

  Eenmalig 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 50 kg lichaamsgewicht).

  Varken:

  Subcutaan, toedienen in de nek.

  Eenmalig 0,3 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml product per 33 kg lichaamsgewicht).

  Schaap:

  Subcutaan, injecteer onder de losse huid achter de schouder.

  Eenmalig 0,2 mg ivermectine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,5 ml per 25 kg lichaamsgewicht).

  Voor de juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden; de nauwkeurigheid van het doseerhulpmiddel dient te worden nagegaan.

  Wanneer de dieren collectief worden behandeld in plaats van individueel, moeten de dieren gegroepeerd worden naar hun lichaamsgewicht en dienovereenkomstig gedoseerd, om onder- of overdosering te voorkomen.

 • Bijwerkingen

  In zeer zeldzame gevallen kunnen allergische en anafylactische reacties worden waargenomen. Deze reacties kunnen gepaard gaan met neurologische symptomen zoals ataxie, convulsie en/of tremor.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Droog bewaren.
  Beschermen tegen licht en vorst.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de polypropyleen verkoopverpakking: 48 maanden.
  Aangeprikte flacon: direct gebruiken, niet bewaren.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.