Ectofly 12,5 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 113921/ URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

sheep

Samenstelling

Per ml:
Cypermethrin tech (cis:trans / 80:20)12,5 mg

Wachttijden

Schaap: vlees en slachtafval: 8 dg

Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren met inbegrip van niet-lacterende ooien tijdens de droogstand

Indicaties

Schaap:

 • preventie en behandeling van myiasis
 • bestrijding en beheersing van kopvliegen (Hydrotaea irritans)
 • behandeling van bijtende luizen bij schapen
 • behandeling van tekeninfestatie met een persisterende werkzaamheid van 10 weken (de meerderheid van de teken binnen 3 uur gedood)

Overige details

 • Verpakking

  Fles 2,5 liter

 • Farmaceutische vorm

  Pour-on oplossing

 • Dosering

  Schaap:
  Toediening door middel van de aanbevolen applicator als volgt:

  Preventie van myiasis
  Op de huid, als vlakstraal-spray op het vachtoppervlak van de rug en achterhand van het schaap door middel van de Pour-on applicator met vlakstraal-spuitkop. De helft van de dosis dient toegediend te worden op schouders, rug en flanken, de andere helft op de achterhand. De afstand tussen spuitkop en vacht moet ongeveer 20 cm zijn. Voor iedere dosis is 2 of 3 keer spuiten noodzakelijk.

  Lichaamsgewicht Dosis product Doses per liter
  Tot 25 kg* 20 ml 50
  25 tot 40 kg 30 ml 33
  Boven 40 kg 40 ml 25

  *Niet toedienen aan dieren met een lichaamsgewicht lager dan 12,5 kg.
  De dosis dient beperkt te blijven tot een maximum dosis van 40 ml per dier.
  HET DIERGENEESMIDDEL VOORKOMT MYIASIS UITSLUITEND OP GEBIEDEN DIE BEHANDELD ZIJN MET DE SPRAY.
  Eén toediening biedt 6 – 8 weken bescherming.

  Behandeling van myiasis
  Op de huid. De T-vormige spuitkop dient gebruikt te worden. Zorg ervoor dat alle aangetaste delen behandeld worden. Een enkele toediening is voldoende om er voor te zorgen dat alle larven binnen een paar uur verdreven en gedood worden.
  2,5 ml product per 100 – 150 cm2 (grofweg de grootte van één hand). Voor de meeste maden is 5 – 10 ml nodig
  De dosering dient beperkt te blijven tot een maximale dosering van 40 ml per dier.

  Luizen
  Op de huid, langs de ruggengraat met een scherpe straal van schouders tot de achterhand door middel van de rechte spuitkop op de Pour-On applicator. Schapen kunnen na het scheren behandeld worden of op enig ander moment in het jaar.
  5 ml product per 20 kg lichaamsgewicht, tot een maximum van 20 ml.

  Lichaamsgewicht Dosis product Doses per liter
  Tot 20 kg 5 ml 200
  21 tot 40 kg 10 ml 100
  41 tot 60 kg 15 ml 66
  Meer dan 60 kg 20 ml 50

  Teken
  Op de huid, als een scherpe straal van kruin tot de bovenkant van de achterhand door middel van de rechte spuitkop van de Pour-On applicator
  Volwassen schapen en lammeren zwaarder dan 10 kg: 10 ml per 20 kg lichaamsgewicht, tot een maximum van 40 ml.
  Lammeren lichter dan 10 kg: 5 ml, 3 weken later gevolgd door een toediening van 10 ml.

  Lichaamsgewicht Dosis product Doses per liter
  Tot 10 kg 5 ml 200
  11 tot 20 kg 10 ml 100
  21 tot 40 kg 20 ml 50
  41 tot 60 kg 30 ml 33
  Meer dan 60 kg 40 ml 25

  Een behandeling geeft 10 weken bescherming.

  Kopvliegen (Hydrotaea irritans)
  Op de huid, bovenop de kop tussen de oren door middel van de T-vormige spuitkop. Let erop dat het diergeneesmiddel niet in de ogen van het schaap komt.
  5 ml per dier ongeacht de grootte.
  Eén toediening voor het begin van het kopvliegen (Hydrotaea irritans) seizoen biedt tot 4 weken bescherming.

  Na afloop van elke behandelingscyclus met het diergeneesmiddel en alvorens de applicator op te bergen onmiddellijk al het achtergebleven diergeneesmiddel uit de applicator verwijderen.

  Voor een juiste dosering dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald, de nauwkeurigheid van het doseringsapparaat dient gecontroleerd te worden.

  Dit diergeneesmiddel bevat een blauwe kleurstof om de identificatie van behandelde dieren te vergemakkelijken. De kleur is tijdelijk en vervaagt van de vacht binnen 48 uur na toediening.

 • Contra-indicaties
  • gebruiken bij lammeren jonger dan één week oud;
  • behandeling van hele jonge lammeren als het weer voor het seizoen ongebruikelijk warm is;
  • voor de preventie van myiasis: toediening aan dieren met een lichaamsgewicht van minder dan 12,5 kg;
  • overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Niet bewaren boven 25 °C.
  Tegen direct zonlicht beschermen.
  Bewaren in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking.
  Bewaren uit de buurt van eten, drinken en diervoeder.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.

 • Registratiehouder

  Cross Vetpharm Group Ltd