Dozuril® Pig 50 mg/ml

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 110949 / URA

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Samenstelling

Per ml:
toltrazuril 50 mg

Wachttijden

Varken (big 3 – 5 dg oud): vlees en slachtafval: 77 dg

Indicaties

Varken (big 3 – 5 dagen oud):

Ter preventie van klinische symptomen van coccidiose in neonatale biggen (3 – 5 dagen oud) op varkensbedrijven met een bekende voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door Isospora suis.

Overige details

 • Verpakking

  Flacon 250 ml
  Flacon 1 liter

 • Farmaceutische vorm

  Suspensie voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken (big 3 – 5 dg oud):

  Oraal

  20 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,4 ml orale suspensie per kg lichaamsgewicht), eenmalig op levensdag 3 – 5.

  Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald.
  De orale suspensie schudden voor gebruik. Voor de individuele behandeling van dieren. In verband met de geringe aanbevolen hoeveelheid voor de behandeling van individuele biggen wordt het gebruik van een doseerapparaat met een nauwkeurigheid van 0,1 ml aanbevolen.

  De behandeling tijdens een uitbraak zal van beperkte waarde zijn voor de individuele big, aangezien in zo’n geval de schade aan de dunne darm reeds is opgetreden.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Er zijn geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.
  Houdbaarheid na de eerste opening van de flacon: 3 maanden.

 • Registratiehouder

  Lavet Pharmaceuticals Ltd.