Registratienummer:
REG NL 1985 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

cowpigcock

Samenstelling

Per gram:
ampicilline
als ampicilline trihydraat 200 mg

Wachttijden

Rund (kalf): vlees en slachtafval: 2 dg

Varken: vlees en slachtafval: 1 dg; IKB: 1 dg

Vleeskuiken: vlees en slachtafval: 1 dg

Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren.

Indicaties

Rund (kalf):

 • enteritis veroorzaakt door Escherichia coli;
 • pneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida;
 • infecties veroorzaakt door Salmonella dublin.

Varken:

 • enteritis veroorzaakt door Escherichia coli;
 • pneumonie veroorzaakt door Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae en Streptococcus suis type 2;
 • dermatitis veroorzaakt door beta-hemolytische streptococcen.

Vleeskuiken:

 • infecties veroorzaakt door Escherichia coli, zoals maagdarminfecties en luchtweginfecties.

Overige details

 • Verpakking

  Bus 1 kg

 • Farmaceutische vorm

  Poeder voor oraal gebruik

 • Dosering

  Rund (kalf):

  Oraal, via het drinkwater of de kalvermelk

  20 – 40 mg ampicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 – 2 gram product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), verdeeld over twee doseringen, gedurende 5 – 7 dagen.

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater

  20 – 40 mg ampicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 – 2 gram product per 10 kg lichaamsgewicht per dag), verdeeld over twee doseringen, gedurende 5 – 7 dagen.

  Vleeskuiken:

  Oraal, via het drinkwater

  50 mg ampicilline trihydraat per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 2,5 gram per 10 kg lichaamsgewicht per dag),  gedurende 5 – 7 dagen.

  Voor toediening wordt aanbevolen een geconcentreerde vooroplossing te bereiden van 1 kg product met 7 tot 10 liter water van ongeveer 40 ºC. Deze vooroplossing kan verder verdund worden met drinkwater, melk of melkvervangers tot de gewenste concentratie.

  De opname van gemedicineerd drinkwater is afhankelijk van de klinische conditie van de dieren. Teneinde een juiste dosering te verkrijgen, dient de concentratie van het product in het drinkwater dienovereenkomstig te worden aangepast.

 • Contra-indicaties

  Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel.

 • Bijwerkingen

  Geen bekend.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren beneden 25 °C.
  Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 18 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de container: 1 maand.
  Houdbaarheid gemedicineerde kalvermelk: 4 uur.
  Houdbaarheid gemedicineerd drinkwater: 12 uur.

 • Registratiehouder

  Dopharma Research B.V.