Amphen® 200 mg/g granulaat

Terug naar het overzicht

Registratienummer:
REG NL 111741 / UDD

Pagina doorsturen

Voor welke dieren is dit product bedoeld

pig

Samenstelling

Per gram:
florfenicol 200 mg

Wachttermijn

Varken: (orgaan)vlees: 20 dg; IKB: 20 dg

Indicaties

Varken:

Voor de behandeling van respiratoire aandoeningen bij varkens, veroorzaakt door florfenicol gevoelige Pasteurella multocida.

Overige details

 • Verpakking

  1 kg zak

 • Farmaceutische vorm

  Granules voor oraal gebruik

 • Dosering

  Varken:

  Oraal, via het drinkwater

  10 mg florfenicol per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 gram product per 20 kg lichaamsgewicht per dag), gedurende 5 opeenvolgende dagen.

  Voor informatie over het correcte gebruik van dit product, lees verder bij waarschuwingen.

 • Contra-indicaties
  • gebruik bij beren die voor de fokkerij bestemd zijn;
  • gebruik bij biggen jonger dan 6 weken;
  • gebruik in geval van eerdere allergische reacties op florfenicol of een van de hulpstoffen.
 • Bijwerkingen

  Diarree werd zeer vaak (tot bij 30% van de dieren) waargenomen en ontsteking van het perianaal gebied werd vaak (tot bij 5% van de dieren) waargenomen bij behandelde dieren. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en verdwijnen gewoonlijk binnen 5 dagen. Prolaps van het rectum werd soms waargenomen.

  Een lichte vermindering in voedselopname kan worden waargenomen tijdens de behandeling.

 • Bewaarcondities en houdbaarheid

  Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
  Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 48 maanden.
  Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.
  Houdbaarheid na verdunning/reconstitutie volgens instructies: 24 uur.

 • Registratiehouder

  Huvepharma N.V.