news

Wijziging Positieve lijst IKB-Varkensbedrijven

Graag informeren wij u over een recente wijziging in de positieve lijst van IKB Nederland / IKB Varken.

In de herziende versie van 25 september 2017 wordt voor alle vermelde producten de wettelijke wachttermijn vernoemd en worden geen verlengde IKB-wachttermijnen meer gehanteerd. Op pagina 1 van de lijst wordt vermeld: “Per 1 juni 2017 wordt de wettelijke wachttermijn gehanteerd zoals gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van het CBG. Op IKB-varkensbedrijven dient altijd de wachttermijn, zoals vermeld op de positieve lijst, te worden gehanteerd.”

Voor de producten van Dopharma staat de IKB-wachttijd op het etiket vermeld. Door deze wijziging van de positieve lijst zullen wij in de komende periode de IKB-wachttijden op onze etiketten gaan verwijderen. Op onze website hebben wij inmiddels bij alle antibiotica de IKB-wachttijden al aangepast.

Een overzicht van al onze producten geregistreerd voor varken kunt u hier vinden.