Uitbreiding laboratorium

Dit jaar is het chemisch laboratorium uitgebreid. Hierbij is een deel nieuw gebouwd en het bestaande deel is volledig verbouwd.

Aanleiding voor het uitbreiden van het laboratorium was de steeds strengere regelgeving met betrekking tot kwaliteit zoals GMP en pharmacopee. Hierdoor moeten er steeds meer analyses uitgevoerd worden, waar ook andere apparatuur voor noodzakelijk is. Daarnaast zijn veiligheid en arbo altijd aandachtspunten.

Er is een project opgestart waarbij zowel analisten, technische dienst als QA (Quality Assurance) betrokken zijn. Hierbij waren efficiënt gebruik maken van apparatuur en ruimte belangrijke punten, net zoals effectief inspelen op de verschillende processen binnen het laboratorium. Aangezien de analisten zelf in de ruimte werken, weten zij het beste welke apparatuur bijvoorbeeld bij elkaar in de buurt geplaatst moeten worden en hoe zij het meest efficiënt gebruik kunnen maken van de ruimte. Met betrekking tot arbo en veiligheid zijn verschillende zuurkasten geplaatst met verschillende toepassingen en onderkasten zoals zuur/logenkast, brandveiligheidskast, afgezogen kasten, maar ook een zuurkast met een zitnis, zodat de analist bij langdurig werk kan gaan zitten. Om de veiligheid nog verder ter verhogen, sluiten de ramen van de zuurkasten automatisch wanneer er geen activiteit is.

Daarnaast zijn er ook gezamenlijke ruimtes gecreëerd voor de verschillende afdelingen, Quality Control, Farmaceutisch Research Laboratorium en Biofarmaceutisch Research Laboratorium, waardoor niet alleen efficiënt gebruik gemaakt wordt van apparatuur, kantoorruimte en spoelruimte, maar ook van kennis.

Hierdoor is er een mooi licht laboratorium ontstaan met een open structuur en overzichtelijk gecentraliseerde inrichting. Zo staan niet alleen de verschillende balansen bij elkaar, maar ook de chemicaliën-, glaswerk- en monsterkasten. Vanuit iedere werkplek is een snelle toegang naar een zuurkast mogelijk, zodat de analisten hier zoveel mogelijk gebruik van maken. Vervolgens staan er instrumententafels waar ook gelijkwaardige apparatuur bij elkaar geplaatst is, zodat onderdelen, verbruiksartikelen en logboeken direct voor het grijpen staan.

Aansluitend is een lichte, open kantoorruimte gecreëerd waar de analisten in een schone omgeving de resultaten uit kunnen werken en rapportages kunnen schrijven.
Al met al een laboratorium met voldoende ruimte voor de toekomst.