Sulfaquinoxaline

voor veterinair gebruik

Farmacodynamiek

Sulfaquinoxaline is een chemotherapeuticum met activiteit tegen foliumzuur synthetiserende bacteriën, Rickettsiae en coccidiën. De werking is eerder bacteriostatisch dan bactericide. Het werkingsmechanisme berust op competitieve remming van de productie van dihydropteroaat, de directe precursor van foliumzuur, door competitie van sulfaquinoxaline met PABA para-amino-benzoëzuur.

Farmacokinetiek (kip, kalkoen, parelhoen)

Sulfaquinoxaline wordt snel geabsorbeerd vanuit de maagdarmtractus. Sulfaquinoxaline verdeelt zich over alle lichaamscompartimenten. In de lever treedt metabolisatie op. De mate van omzetting hangt af van de diersoort, leeftijd etc. Metabolieten kunnen vervolgens geglucuronideerd worden. Excretie geschiedt voornamelijk via de nieren.

Meer lezen?

Meer informatie over werkzame stoffen kunt u vinden in het Fink-Gremmels repertorium.

Producten

Producten met sulfaquinoxaline :