Artikelen door Kim van Dinther

Nieuwe EU wetgeving

Recent zijn de nieuwe wetteksten die betrekking hebben op diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer gepubliceerd. Het gaat om de volgende teksten: Verordening (EU) 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 […]

Wilt u onze website vaker gebruiken?

We kunnen ons voorstellen dat u onze website regelmatig bezoek, bijvoorbeeld voor het bekijken van productinformatie. Wist u dat u dan ook een snelkoppeling kunt maken op uw telefoon? Op deze manier bent u heel snel op de pagina die u nodig heeft. Dit kan als volgt: Ga naar de pagina die u wilt opslaan. […]

Heeft u ook soms een positieve Delvotest®T?

Krijgt u als dierenarts soms ook de vraag van een boer waarom een melkmonster van een individuele koe, na het verstrijken van de wachttijd, toch nog positief test met de Delvotest® T? In dit artikel vindt u meer informatie over de Delvotest® T, alsook enkele mogelijke verklaringen voor een vals positieve Delvotest® T. Werkingsmechanisme van de […]

Nieuw in het assortiment: Fertigest® 0,004 mg/ml

Dopharma heeft vanaf heden Fertigest® 0,004 mg/ml in haar assortiment. Fertigest® bevat busereline, een synthetisch GnRH analoog. Het is geregistreerd voor gebruik bij rund (koe), varken (zeug, gelt), paard (merrie) en konijn (moer voor reproductie). Het is verkrijgbaar in doosjes met 5 flacons van 20 ml. Voor meer informatie over dit product verwijzen we u […]

Brachyspira

Brachyspira komt steeds meer in de belangstelling, en terecht, gezien de problemen die hiermee optreden in het veld. Enkele cijfers (1) met betrekking tot effecten: Sterfte ten gevolge van de introductie van een nieuwe infectie (in een groep van 3-12 weken oud): Acute fase: 1-4% uitval na spenen Chronische fase: 1-1,5 % uitval Effect op […]

MALDI-TOF MS

RIPAC-LABOR gebruikt verschillende diagnostische technieken voor het identificeren van micro-organismen. De MALDI-TOF MS is er hier één van, maar ook agglutinatie, sneltesten en PCR worden toegepast. De MALDI-TOF MS is een methode die gebruikt wordt in verschillende humane en veterinaire diagnostische laboratoria, en in laboratoria die bacteriologisch onderzoek van omgevingsmonsters doen. Er zijn wereldwijd ongeveer […]

Naamswijziging Feedmix Flubendazole 0,6%

Onze Feedmix Flubendazole 0,6% is recentelijk in meerdere landen geregistreerd; het product is binnenkort ook beschikbaar in België, Estland, Griekenland, Hongarije en Litouwen. Dit gaat gepaard met een naamswijziging. Feedmix Flubendazole 0,6% heet vanaf nu Feedmix Fludoprex® 0,6%. Het registratienummer (REG NL 101512) blijft hetzelfde. Ook blijven we dit product in Nederland als halffabrikaat met […]

Nieuwe mogelijkheden in de rundveehouderij

In september 2017 hebben Dopharma en RIPAC-LABOR hun krachten gebundeld. Maar wat betekent dat voor u als rundveedierenarts? In september 2017 hebben Dopharma en RIPAC-LABOR hun krachten gebundeld. De jarenlange ervaring van Dopharma in de intensieve veehouderij en de specialisatie van Ripac-Labor in de ontwikkeling en productie van bedrijfsspecifieke vaccins moet ervoor zorgen dat verdere […]

Necrobacillose bij het rund, een term die meer betekent dan je denkt

Necrobacillose is een verzamelnaam voor infecties die gepaard gaan met necrose. Deze aandoening kan bij dieren overal in het lichaam plaatsvinden. De veroorzaker hiervan draagt de naam Fusobacterium necrophorum. De meest voorkomende aandoening die deze bacterie bij koeien veroorzaakt zijn leverabcessen. Klauwproblemen in koeien en schapen, oropharyngeale abcessen (difterie) bij kalveren en endometritis in koeien […]