Artikelen door Kim van Dinther

Tilmicosine doet meer dan je denkt

Tilmicosine is een antibioticum in de macroliden groep dat bij landbouwhuisdieren vaak wordt ingezet. In dit artikel leggen we uit waarom dit zo’n veelgebruikt molecuul is. Ook wordt informatie gegeven over de aandoening waarvoor dit product wordt ingezet, luchtwegproblemen bij kalveren. Luchtwegproblemen bij kalveren Het najaar en de winter zijn berucht om de problemen met […]

Is ons vlees veilig?

De meeste mensen consumeren dierlijke producten, waaronder vlees, vis, eieren, melk (of melkproducten zoals kaas en yoghurt) en honing. Deze producten zijn een gezond onderdeel van onze voeding en zijn dan ook opgenomen in de schijf van vijf. Zo nu en dan zijn er echter incidenten waarbij de veiligheid van deze producten ter discussie staat, […]

Y-D-Fix® in vakblad Varkens

Het vakblad varkens heeft in de editie maart van 2019 een artikel gepubliceerd over de ontwikkeling van het nieuwe aanvullende diervoeder Y-D-Fix®. U kunt het artikel hier lezen. Voor productinformatie verwijzen we u naar de productpagina van Y-D-Fix®.

Nieuwe EU wetgeving

Recent is de nieuwe Europese wetgeving die betrekking heeft op diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer gepubliceerd. Het gaat om de volgende regelgeving: Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG. Verordening (EU) 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 […]

Wilt u onze website vaker gebruiken?

We kunnen ons voorstellen dat u onze website regelmatig bezoek, bijvoorbeeld voor het bekijken van productinformatie. Wist u dat u dan ook een snelkoppeling kunt maken op uw telefoon? Op deze manier bent u heel snel op de pagina die u nodig heeft. Dit kan als volgt: Ga naar de pagina die u wilt opslaan. […]

Brachyspira

Brachyspira komt steeds meer in de belangstelling, en terecht, gezien de problemen die hiermee optreden in het veld. Enkele cijfers (1) met betrekking tot effecten: Sterfte ten gevolge van de introductie van een nieuwe infectie (in een groep van 3-12 weken oud): Acute fase: 1-4% uitval na spenen Chronische fase: 1-1,5 % uitval Effect op […]

MALDI-TOF MS

RIPAC-LABOR gebruikt verschillende diagnostische technieken voor het identificeren van micro-organismen. De MALDI-TOF MS is er hier één van, maar ook agglutinatie, sneltesten en PCR worden toegepast. De MALDI-TOF MS is een methode die gebruikt wordt in verschillende humane en veterinaire diagnostische laboratoria, en in laboratoria die bacteriologisch onderzoek van omgevingsmonsters doen. Er zijn wereldwijd ongeveer […]