Artikelen door Joyce van der Mee

Leververvetting bij pluimvee

Leververvetting bij pluimvee wordt in het Engels omschreven als fatty liver haemorrhagic syndrome (FLHS). Deze aandoening wordt vooral gevonden bij leghennen. Het wordt gekenmerkt door een verhoogde mortaliteit, een daling in de eiproductie en grote hoeveelheden vet in de lever. In dit artikel bieden we u een overzicht van de bekende informatie en enige recent […]

Spotty liver disease bij pluimvee

Wat weten we van spotty liver disease (Campylobacter hepaticus) bij pluimvee? In 2019 werd een infectie met Campylobacter hepaticus als veroorzaker van spotty liver disease (SLD) aangetoond in een koppel Nederlandse leghennen (Molenaar 2019). SLD is echter niet alleen in Nederland een opkomende ziekte. Dat blijkt wel uit de publicatie van artikelen over dit onderwerp […]

Necrotische enteritis en necro-haemorrhagische enteritis bij vleeskuikens

Necrotische enteritis is een belangrijke aandoening in vleeskuikens en kalkoenen, maar wordt ook gevonden bij leghennen en ouderdieren. Het wordt veroorzaakt door toxinen en enzymen die worden geproduceerd door pathogene C. perfringens stammen. In het veld zien we verschillende klinische vormen van deze aandoening. Een studiegroep van de vakgroep pathologie, bacteriologie en pluimveeziekten van de […]

Update Coronavirus

Vanwege de Coronavirus pandemie willen we u informeren dat we bij Dopharma alle maatregelen treffen die ons worden aangedragen door de autoriteiten, om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. We erkennen het uitzonderlijke werk dat onze klanten, partners, veevoederbedrijven, boeren en dierenartsen in deze uitdagende situatie dagelijks verrichten. Om het hen mogelijk te maken […]

Wijziging positieve lijst IKB varken

Graag informeren wij u over een update van de positieve lijst van IKB Nederland / IKB varken. De herziene versie van 1 januari 2020 vindt u hier. Het gaat om enkele producten die gewijzigd, toegevoegd of verwijderd zijn. De positieve lijst diergeneesmiddelen voor IKB-Varkensbedrijven bevat de enige antibiotica die bij IKB waardige varkens mogen worden […]

#meatthefacts: feiten vs. fabels over de veehouderij

De European Livestock Voice, een groep belanghebbenden in de agrarische sector, stelt dat (onjuiste) aannames, valse beschuldigingen en verkeerde informatie omtrent de agrarische sector, boeren en andere professionals in de sector in een verkeerd daglicht zetten. Daarom heeft European Livestock Voice het platform #meatthefacts ontwikkeld. Het doel is meer balans in de maatschappelijke discussie rondom […]

Dopharma bij EBC 2019

Het European Bovine Congress 2019 ligt weer achter ons. Dit jaar vond het congres plaats in Den Bosch; de organisatie lag in handen van Nederlandse dierenartsen. Het thema ‘Your Veterinary Toolbox 2025’ viel in de smaak en zorgde ervoor dat sprekers en bezoekers vanuit verschillende Europese landen aanwezig waren. De onderwerpen die aan bod kwamen […]

Andersen en Dopharma bundelen hun krachten in Spanje!

Andersen en Dopharma kondigen de overeenkomst aan van een joint venture. Via het nieuwe bedrijf Dopharma Iberia bieden ze de producten van beide bedrijven aan in Spanje en daarbuiten. Andersen, een Spaans veterinair farmaceutisch bedrijf met 45 jaar ervaring in Spanje en daar buiten. Andersen is gespecialiseerd in nutritionele producten en heeft daarnaast ook enkele […]

Een nieuwe aanpak van speendiarree met Y-D-Fix® nu ook online!

In februari dit jaar heeft Dopharma haar nieuwe product Y-D-Fix® gelanceerd. Lees meer over de laatste ontwikkelingen, de ontstaansgeschiedenis, eigenschappen en resultaten van Y-D-Fix op de nieuwe Y-D-Fix website! Wat is Y-D-Fix? Y-D-Fix is een aanvullend droog diervoeder voor toepassing in het kraamhok en rond het spenen, gebaseerd op al het goede van zeugenmelk. Het […]