Artikelen door Anouk Van der Werf

Vrijstelling geit: wat betekent dit voor u?

In Nederland zijn er niet veel geneesmiddelen geregistreerd voor doeldier geit. Om de beschikbaarheid van geregistreerde diergeneesmiddelen op korte termijn te verbeteren heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in juni 2020 een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het voorschrijven en toepassen van de hoogst noodzakelijke diergeneesmiddelen met een markttoelating uit een andere EU-lidstaat. Via […]

Effy Tabs bruistablet voor kalveren

Nieuw in het assortiment van Dopharma is de Effy Tabs bruistablet. Het dient ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans bij kalveren, ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering. De bruistabletten zijn eenvoudig toe te dienen: het product lost op zonder te roeren en u dient 2 tabletten per 2 liter water te geven. De kalveren […]

5 nieuwe producten voor Nederland

Om u steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we continue aan een waardevol portfolio. Zodoende hebben we de afgelopen tijd vijf nieuwe producten kunnen toevoegen aan ons productgamma! Dit varieert van een nieuwe Dopharma Europese registratie, tot een nieuwe verpakkingseenheid van een bekend product en producten van derden die we in Nederland […]

Trueperella pyogenes, een wolf in schaapskleren

Al ruim twee jaar biedt Dopharma in samenwerking met Ripac diagnostiek en bedrijfsspecifieke vaccins voor herkauwers aan. Een correcte diagnose ligt aan de basis van een effectief bedrijfsspecifiek vaccin. Hiervoor is een goede monstername van belang. Monsters genomen uit de plaats van infecties hebben uiteraard de voorkeur. Door middel van bacteriologisch onderzoek wordt er gezocht […]

Wijziging SPC Pharmasin® 200 mg/ml

Voor het gebruik van Pharmasin® 200 mg/ml (REG NL 118242 / UDD) is de SPC onlangs op twee belangrijke punten gewijzigd. In de Europese Unie zijn veel injectiepreparaten met tylosine base voor varkens geregistreerd. De 132 geregistreerde producten variëren van 5 dagen tot 46 dagen wachttermijn voor vlees en slachtafval van varkens. Om de veiligheid […]

Stabiliteit drinkwatermedicatie

Invloed van biociden op gemedicineerd drinkwater In Nederland worden diergeneesmiddelen voor varkens en pluimvee relatief vaak toegediend via het drinkwater. Tegelijkertijd worden op varkens- en pluimveebedrijven ook vaak biociden gebruikt om het gebruikte bronwater te ontsmetten of om de drinkwaterleidingen te reinigen. Onlangs onderzocht het Franse ANSES de invloed van natriumhypochloriet en waterstofperoxide op enkele […]

Zijn er waardige alternatieven voor doxycycline bij kalveren?

Gebruik van doxycycline Doxycycline is tot op heden het meest gebruikte antibioticum voor de behandeling van respiratoire infecties bij kalveren. Het is breed werkzaam (ook tegen Mycoplasma bovis), bekend in gebruik en normaal gesproken goed beschikbaar. Is het echter altijd de beste keuze en wat is bij beperkte beschikbaarheid het beste alternatief? Beschikbaarheid van doxycycline […]

Doxycycline als oplossing bij varkens?

Gebruik van doxycycline Doxycycline wordt relatief veel gebruikt voor de behandeling van respiratoire infecties bij varkens. Het is breed werkzaam, bekend in gebruik en normaal gesproken goed beschikbaar. Is het echter altijd de beste keuze en wat is bij beperkte beschikbaarheid het beste alternatief? Beschikbaarheid van doxycycline Op dit moment merken wij dat door beperkte […]

Distocur; u wilt toch ook uw melkvee tegen leverbot behandelen tijdens lactatie en droogstand?

Bedrijven die aan weidegang doen of vers gras voeren, kunnen vroeg of laat te maken krijgen met leverbot. Leverbot wint steeds meer terrein in West-Europa. Ook in Nederland en België worden steeds meer besmettingen gemeld. Sterfte door leverbot komt in runderen bijna niet voor. Maar is deze ziekte daarom minder belangrijk? Leverbot Leverbotinfectie of distomatose […]